متن های شاخ برای بیو اینستاگرام
#مبهم_آرت

برای دیدن متن ها به ادامه مطلب بروید...

اَز ایـن بـهِ بـَعـد هَـرکـیـو تـَحـویـل گِـرفـتـَم، بـِهـِش رِسـیـد مـیـدَم کـهِ بـَعـداً واسَـم شـاخ نـَشـه …

.

.

.

اونجــــایـــی کِه مَــــنْ مـــــــــــــــــــارکْ بودَم

تــــــو اِتیکِـــــــــــت بودی..

فـِـــک کـَــــردی خـــــیــلـی شـــاخـــی

هـــــه نـَـــــه بـابـاخـــیالبـافــــی

.

.

.

مـــــن مث فنر میمونم

تا میتونـے باهام بازے کن

ولـے بپا در نرم جـــــرت میدم

.

.

.

ﺑﻌﻀﯿـــــﺂ ﻣﺜــــﻠــــﮧ ســــــوســـڪ ﻣﯿﻤـــــــﻮﻧــــــن

ﻟﻬﺸـــــــﻮن کنــــــــﮯ دﻣﭙـــــــــﺂﯾﯿـــﺖ ڪــــــثیف ﻣﯿﺸــــــــﮧ

ﺑــــــﺂﯾـــــد دﺭﻭ ﺑــــــﺂﺯ ڪــــــﻨــﮯ خــــــــﻮدﺷـــــــﻮن ﮔـــــــﻮﺭﺷـــــﻮﻧـــﻮ ﮔـــــﻢ ڪــــــﻨـن

.

.

.

ایـــــــــنـــقدر

مــــــــــَــُّن مــــــــــــــّن نکــــــــــن

تــــــو حاصــــــــل یــــــــه داروخــــــــونـــٍـــــه بســـــــــــته بــــــــــودی…

.

.

.

یکی بِـــــهِم گُـــــفت:

ﺑــــﯽ ﺍﺣﺴــــﺎﺳــــﯽ !!

ﻣﯿــــﺨﻮﺍﻡ بهش ﺑﮕﻢ:

ﺩﺭ ﺣَــــﺪﯼ ﻧــــﯿﺴﺘﯽ ﮐــــﻪ حست ﮐﻨـــــَﻢ ، ﭼــــﻪ ﺑِﺮﺳــــﻪ ﺑﺨــــﻮﺍﻡ…

ﺍﺣﺴــــﺎﺳﻤﻮ ﺧــــﺮﺟﺖ ﮐﻨﻢ؟؟!

.

.

.

بعضیــآ مَجـــآزے رُو هَـدَف گـِرفتــَטּ وآس تَخلیــہ عُقــدہ هآشـوטּ !

ولـََــے وآقعـــے چــے اینقـَـد ریـزَטּ ڪـــہ بـآیــد بـآ تلسڪــوپ دیدشـوטּ !

.

.

.

ما کِہ صِداش مےکُنیم بــــــــــےغیــــــــــــــرت…..

حالــا شما بگـــــو پِســــــــــَر با اَفــــــــــکارِ مٌــــــــــدِرن..

.

.

.

لـــــــــــــش لــــــــــــش

تـــر از هـــمـــیــــشــــه

الــــان حــــریــــفــم یـــک

لـــشــــــکــر هــم نـمـیـشـه

.

.

.

بــــَ؏ْـضــیّ وقـْــتــآ بـــآسً بـــِری

جــــِلـُـویِ بـــَ؏ـضـًـیــْآ وآیْــــسًــی

لــُـپًــــِشُـــوُنُ بـــٍـِکٍــِشــٌـی

بــــَعــد بـًــا لـــَـبــّـخـًـَـنــْـد

بـــِـــــّـــگــًی رو ٱعـــْصًــابــی لًـــَجــَن

.

.

.

بــــبین عــمویی

اگـــه مــا اُسکــــل بشـــیم

از فــــردا اُسکـــلی مــــُــد میشــــه

.

.

.

میگــــی بــــامـــــآ تیــــــریپــِـــ کَـــل داری?

پَــــس داری بِــــه جَــــهَـــــنَـــم بیــلیـــطــِ مَجـــانـــی…

.

.

.

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم

تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر خَـــــــــــری

.

.

.

مــــــَن با خـــــاکـــــــے‌ْ بــــودَنــــَم حــــــالْ مـــے کــــُنـــَم

شــــــُــــمـــا با رُویـــاےِ شـــــــــــــــــاخْ بـــــــودَنـــِتــــــــ

.

.

.

ما هرچی هستیم…

زنــــگ تفـــــریح این و اون

نیســـــــتیم…!

.

.

.

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ
.

.

.

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

.

.

.

ﺍﮔــــــــــــــــــــﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﻮﻥ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﯾــــــــــــــــــــــــــــــﻢ

ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺷﻤﺎﺑﺸﯿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ

ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺰﻡ…

.

.

.

گــوســفَـــند که باشی…

هَر چــوپــونــی واسَت تَعیین تَکلیف میکُنه

.

.

.

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

.

.

.

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ

شعور خفه شدنــ هم ندارن

.

.

.

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…

نـــه عزیز جـــون…

ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

.

.

.

شُمآ که فِکر میکُنی خِیلی شآخی خوب به مآ چه رَبطی دآره؟؟

شُمآ جآت رو سَره گآوه نه کنار ما

.

.

.

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ

ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

.

.

.

از چــــــشم خیلیا اُفتادم
چُون جَدیـدا دارم جوری زندگی
میکُنم که خُودم
حــــــــــــــــــــــــال میکنم

.

.

.

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛

ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،

ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ

ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛

ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

.

.

.

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….

وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

.

.

.

یـاد گـرفتـم رانـے باشـم

همیشــﮧ یــﮧ چیزے واســﮧ خـودم نگـــﮧ دارم

تا بقیــﮧ مشتـاقـم بـمونن …

.

.

.

ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ

ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا

“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

.

.

.

سَــنـگــینــه هًـضـْمِ مَــــن بَــرات…
بِـکِش کِـــنـــــار
مِـــرْســـی فَــدات….

.

.

.

من آدمی هستم که رفتارمو با شعور طرف ست میکنم

پس اگه یه وقت ناراحت شدی از رفتارم

به شعورت یه نگاه بنداز

.

.

.

“قــــلبـــم” مثه “قــــبـــرم” فقط جا یه نفــــره بقـــــیه هـــــــرررری!!!!